A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Tehnike prikupljanja dokaza

Revizor će koristiti različite tehnike prikupljanja dokaza, u zavisnosti od prirode procesa ili transakcija koji se revidiraju, kao i od nivoa pouzdanosti, a to mogu biti:

⦁ Računske kontrole (ponovno računanje ili provjera tačnosti);

⦁ Inspekcija (fizički dokazi i provjere dokumenata);

⦁ Konfirmacije;

⦁ Analitički postupci;

⦁ Posmatranje,

⦁ Upiti (intervjui, ankete).

Test kretanja kroz proces

Praćenje više transakcija kroz sistem finansijskog izvještavanja.

Testiranje

Primjena revizijskih postupaka na neke ili sve stavke u populaciji.

Testiranje kontrola

Revizijski postupak osmišljen za procjenu operativne efikasnosti kontrola u sprječavanju ili otkrivanju i ispravljanju materijalno pogrešnih iskaza na nivou tvrdnje.

Testovi detalja

Vidjeti: Detaljna testiranja (klasa transakcija, salda računa i objelodanjivanja)

Transakcije razmjene

Transakcije u okviru kojih jedan subjekt/entitet prima sredstva ili usluge ili izmiruje obaveze davanjem približno jednake vrijednosti (prvenstveno u obliku gotovine, robe, usluga ili korišćenja sredstava) direktno drugom subjektu/entitetu.

Transakcije koje nisu transakcije razmjene su karakteristične za javni sektor, jer u takvim transakcijama subjekt/entitet ili prima vrijednost od drugog entiteta bez direktnog davanja približno jednake vrijednosti u razmjenu, ili daje vrijednost drugom entitetu bez direktnog primanja približno jednake vrijednosti. Primjer transakcija koje nisu transakcije razmjene su porezi, doprinosi i druga poreska davanja.

Trougao odgovornosti

Trougao odgovornosti u kontekstu revizije javnog sektora, obuhvata revizore (odnosno VRI) kojima je putem zakonskog mandata povjerena funkcija parlamentarnog nadzora, sve revidirane subjekte, predstavnike izvršne vlasti kao odgovornu stranu i parlament (zakonodavnu vlast) kao predstavnika građana kao krajnjih korisnika revizorskih izvještaja. Ovaj trougao “revizor – odgovorna strana – parlament” i sve njihove međusobne veze (parlament putem zakona i budžeta daje ovlašćenja i odgovornosti izvršnoj vlasti, uz mandat reviziji koja ima ovlašćenja i odgovornosti da provodi zakonski definisanu reviziju; i izvršna vlast i VRI izvještavaju parlament koji je na osnovu tih izvještaja ima ovlašćenja i odgovornost da preduzima odgovarajuće mjere) predstavlja tzv. trougao odgovornosti

Tvrdnja

Tvrdnja je izjava rukovodstva data eksplicitno ili na drugi način, sadržana u finansijskim izvještajima, a revizor takve tvrdnje koristi prilikom razmatranja različitih tipova potencijalno pogrešnih iskaza koji mogu da se pojave.