Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (u daljem tekstu GSRJS) je opredjeljena da poštuje privatnost korisnika i postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećom legislativom.

Web sajt www.gsr-rs.org ne prikuplja automatski bilo kakve lične podatke o korisnicima, kao što su ime, broj telefona ili e-mail adresa. Mi prikupljamo ovakve informacije isključivo ukoliko nam ih korisnici web sajta pošalju elektronskom poštom i čuvamo ih i koristimo isključivo za potrebe komunikacije između GSRJS i korisnika.

GSRJS koristi softverske programe koji prate mrežni saobraćaj sa ciljem prikupljanja statističkih podataka o korišćenju web sajta ili identifikacije pokušaja neautorizovanog pristupa radi dodavanja ili promjene informacija ili nanošenja štete bilo kojim drugim putem. Ovi programi bilježe IP adrese računara sa kojeg ste izvršili pristup na www.gsr-rs.org, datum i vrijeme posjete, vrstu pregledača, kao i stranice koje ste posjetili. Ne pokušavamo da povežemo ove adrese sa identitetom posjetilaca sve dok isti ne pokuša da nanese štetu www.gsr-rs.org.

Web sajt koristi „kolačiće“ za čuvanje vaših podešavanja kao što su izbor jezika i veličina fonta i primjenjuje ta podešavanja kada slijedeći put posjetite web sajt. „Kolačić“ je set podataka koje web sajt čuva u vašem računaru. Vrsta „kolačića“ koje koristimo su „trajni kolačići“ i oni ostaju zapamćeni u potfolderima vašeg pregledača dok ih ručno ne izbrišete ili dok ih vaš pregledač ne izbriše na osnovu predefinisanog vremena. Vi možete u pregledaču podesiti način čuvanja „kolačića“. Za korišćenje funkcionalnosti kao što su izbor jezika i veličina fonta minimalno morate dozvoliti čuvanje „privremenih kolačića“. „Privremeni kolačići“ se brišu se kada zatvorite pregledač.

Web sajt ne koristi „kolačiće“ sa ciljem praćenja i identifikacije sajtova koje ste prethodno posjetili.