Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (u daljem tekstu GSRJS) je opredjeljena da poštuje privatnost korisnika i postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećom legislativom.

Veb-sajt www.gsr-rs.org ne prikuplja automatski bilo kakve lične podatke o korisnicima, kao što su ime, broj telefona ili imejl adresa. Mi prikupljamo ovakve informacije isključivo ukoliko nam ih korisnici veb-sajta pošalju elektronskom poštom i čuvamo ih i koristimo isključivo za potrebe komunikacije između GSRJS i korisnika.

GSRJS koristi softverske programe koji prate mrežni saobraćaj sa ciljem prikupljanja statističkih podataka o korišćenju veb-sajta ili identifikacije pokušaja neautorizovanog pristupa radi dodavanja ili promjene informacija ili nanošenja štete bilo kojim drugim putem. Ovi programi bilježe internet-protokol (IP) adrese računara sa kojeg ste izvršili pristup na www.gsr-rs.org, datum i vrijeme posjete, vrstu pregledača, kao i stranice koje ste posjetili. Ne pokušavamo da povežemo ove adrese sa identitetom posjetilaca sve dok isti ne pokuša da nanese štetu www.gsr-rs.org.

Veb-sajt koristi „kolačiće“ za čuvanje vaših podešavanja kao što su izbor jezika i veličina fonta i primjenjuje ta podešavanja kada slijedeći put posjetite veb-sajt. „Kolačić“ je set podataka koje veb-sajt čuva u vašem računaru. Vrsta „kolačića“ koje koristimo su „trajni kolačići“ i oni ostaju zapamćeni u potfolderima vašeg pregledača dok ih ručno ne izbrišete ili dok ih vaš pregledač ne izbriše na osnovu predefinisanog vremena. Vi možete u pregledaču podesiti način čuvanja „kolačića“. Za korišćenje funkcionalnosti kao što su izbor jezika i veličina fonta minimalno morate dozvoliti čuvanje „privremenih kolačića“. „Privremeni kolačići“ se brišu se kada zatvorite pregledač.

Veb-sajt ne koristi „kolačiće“ sa ciljem praćenja i identifikacije sajtova koje ste prethodno posjetili.