Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske opredijeljena je da obezbijedi pristupačnost ovog web sajta pomoću alata i tehnologija koji su odgovarajući svim kategorijama korisnika, ravnopravno i bez diskriminacije.

Ovaj web sajt je usklađen sa zahtjevima koje je postavio Svjetski web konzorcijum (eng. World Wide Web Consortium – W3C) u Standardu za pristupačnosti web sadržaju (eng. Web Content Accessibility Guidelines – WCAG).

Kod koji je korišten za izradu web sajta usklađen je sa W3C standardima za XHTML i CSS.

Ukoliko budete imali poteškoća prilikom pristupa web sajtu, molimo vas da obavijestite o tome web administratora na email: webmaster@gsr-rs.org ili putem telefona 051/493-511.