Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (GSRJS) zadržava sva prava nad sadržajima objavljenim na ovom web sajtu.

Za informacije i sadržaje koji su preuzeti od drugih strana obezbijeđeno je poštovanje autorskih prava i navedene su dodatne informacije o identitetu izvora.

Pravo preuzimanja, kopiranja i reprodukovanja

Dozvoljeno je preuzimanje, kopiranje i reprodukovanje materijala koji su objavljeni na ovom web sajtu bez naknade za potrebe istraživanja, privatnog proučavanja ili internog korišćenja unutar organizacije. Materijali moraju biti reprodukovani tačno, uz navođenje informacija o izvoru i ne smiju se koristiti u pogrešnom kontekstu ili na bilo koji način koji je u suprotnosti sa važećim zakonima.

Ukoliko želite da reprodukujete materijale za namjene koje nisu navedene u prethodmom pasusu, obavezni ste da pribavite odobrenje GSRJS. Zahtjev možete uputiti na adresu copyright@gsr-rs.org Molimo vas da u zahtjevu navedete podatke o sebi ili organizaciju koju predstavljate, na koji način želite da koristite materijale, kao i kontakt podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i imejl.

Odobrenje navedeno u prethodnim pasusima ne odnosi se na preuzimanje, kopiranje i reprodukovanje materijala za koje su nosioci autorskih prava druge strane. Za te materijale obavezni ste da pribavite odobrenje tih strana.

Logo

Nije dozvoljeno kopiranje ili korišćenje logo-a GSRJS bez odobrenja GSRJS. Zahtjev možete da uputite na adresu copyright@gsr-rs.org. Molimo vas da navedete podatke o sebi ili organizaciji koju predstavljate, na koji način želite da koristite naš logo, kao i kontakt podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail.

Postavljanje link prema veb-sajtu www.gsr-rs.org

Ukoliko održavate web sajt, nije potrebno da tražite dozvolu kako biste postavili direktan link na stranice ovog web sajta. Međutim, nije dozvoljeno postavljanje linka na način koji bi pogrešno predstavio izvor ili sadržaj.

Nije dozvoljeno prikazivanje stranica ovog web sajta u okviru stranica drugog web sajta.