Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (GSRJS) zadržava sva prava nad sadržajima objavljenim na ovom veb-sajtu.

Za informacije i sadržaje koji su preuzeti od drugih strana obezbijeđeno je poštovanje autorskih prava i navedene su dodatne informacije o identitetu izvora.

Pravo preuzimanja, kopiranja i reprodukovanja

Dozvoljeno je preuzimanje, kopiranje i reprodukovanje materijala koji su objavljeni na ovom veb-sajtu bez naknade za potrebe istraživanja, privatnog proučavanja ili internog korišćenja unutar organizacije. Materijali moraju biti reprodukovani tačno, uz navođenje informacija o izvoru i ne smiju se koristiti u pogrešnom kontekstu ili na bilo koji način koji je u suprotnosti sa važećim zakonima.

Ukoliko želite da reprodukujete materijale za namjene koje nisu navedene u prethodmom pasusu, obavezni ste da pribavite odobrenje GSRJS. Zahtjev možete uputiti na adresu copyright@gsr-rs.org Molimo vas da u zahtjevu navedete podatke o sebi ili organizaciju koju predstavljate, na koji način želite da koristite materijale, kao i kontakt podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i imejl.

Odobrenje navedeno u prethodnim pasusima ne odnosi se na preuzimanje, kopiranje i reprodukovanje materijala za koje su nosioci autorskih prava druge strane. Za te materijale obavezni ste da pribavite odobrenje tih strana.

Logo

Nije dozvoljeno kopiranje ili korišćenje logo-a GSRJS bez odobrenja GSRJS. Zahtjev možete da uputite na adresu copyright@gsr-rs.org. Molimo vas da navedete podatke o sebi ili organizaciji koju predstavljate, na koji način želite da koristite naš logo, kao i kontakt podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i i-mejl.

Postavljanje link prema veb-sajtu www.gsr-rs.org

Ukoliko održavate veb-sajt, nije potrebno da tražite dozvolu kako biste postavili direktan link na stranice ovog veb-sajta. Međutim, nije dozvoljeno postavljanje linka na način koji bi pogrešno predstavio izvor ili sadržaj.

Nije dozvoljeno prikazivanje stranica ovog veb-sajta u okviru stranica drugog veb-sajta.