Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (ГСРЈС) задржава сва права над садржајима објављеним на овом веб сајту.

За информације и садржаје који су преузети од других страна обезбијеђено је поштовање ауторских права и наведене су додатне информације о идентитету извора.

Право преузимања, копирања и репродуковања

Дозвољено је преузимање, копирање и репродуковање материјала који су објављени на овом веб сајту без накнаде за потребе истраживања, приватног проучавања или интерног коришћења унутар организације. Материјали морају бити репродуковани тачно, уз навођење информација о извору и не смију се користити у погрешном контексту или на било који начин који је у супротности са важећим законима.

Уколико желите да репродукујете материјале за намјене које нису наведене у претходмом пасусу, обавезни сте да прибавите одобрење ГСРЈС. Захтјев можете упутити на адресу copyright@gsr-rs.org Молимо вас да у захтјеву наведете податке о себи или организацију коју представљате, на који начин желите да користите материјале, као и контакт податке: име и презиме, адресу, број телефона и имејл.

Одобрење наведено у претходним пасусима не односи се на преузимање, копирање и репродуковање материјала за које су носиоци ауторских права друге стране. За те материјале обавезни сте да прибавите одобрење тих страна.

Лого

Није дозвољено копирање или коришћење лого-а ГСРЈС без одобрења ГСРЈС. Захтјев можете да упутите на адресу copyright@gsr-rs.org. Молимо вас да наведете податке о себи или организацији коју представљате, на који начин желите да користите наш лого, као и контакт податке: име и презиме, адресу, број телефона и и-мејл.

Постављање линк према веб-сајту www.gsr-rs.org

Уколико одржавате веб сајт, није потребно да тражите дозволу како бисте поставили директан линк на странице овог веб сајта. Међутим, није дозвољено постављање линка на начин који би погрешно представио извор или садржај.

Није дозвољено приказивање страница овог веб сајта у оквиру страница другог веб сајта.