Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (ГСРЈС) задржава сва права над садржајима објављеним на овом веб-сајту.

За информације и садржаје који су преузети од других страна обезбијеђено је поштовање ауторских права и наведене су додатне информације о идентитету извора.

Право преузимања, копирања и репродуковања

Дозвољено је преузимање, копирање и репродуковање материјала који су објављени на овом веб-сајту без накнаде за потребе истраживања, приватног проучавања или интерног коришћења унутар организације. Материјали морају бити репродуковани тачно, уз навођење информација о извору и не смију се користити у погрешном контексту или на било који начин који је у супротности са важећим законима.

Уколико желите да репродукујете материјале за намјене које нису наведене у претходмом пасусу, обавезни сте да прибавите одобрење ГСРЈС. Захтјев можете упутити на адресу copyright@gsr-rs.org Молимо вас да у захтјеву наведете податке о себи или организацију коју представљате, на који начин желите да користите материјале, као и контакт податке: име и презиме, адресу, број телефона и имејл.

Одобрење наведено у претходним пасусима не односи се на преузимање, копирање и репродуковање материјала за које су носиоци ауторских права друге стране. За те материјале обавезни сте да прибавите одобрење тих страна.

Лого

Није дозвољено копирање или коришћење лого-а ГСРЈС без одобрења ГСРЈС. Захтјев можете да упутите на адресу copyright@gsr-rs.org. Молимо вас да наведете податке о себи или организацији коју представљате, на који начин желите да користите наш лого, као и контакт податке: име и презиме, адресу, број телефона и и-мејл.

Постављање линк према веб-сајту www.gsr-rs.org

Уколико одржавате веб-сајт, није потребно да тражите дозволу како бисте поставили директан линк на странице овог веб-сајта. Међутим, није дозвољено постављање линка на начин који би погрешно представио извор или садржај.

Није дозвољено приказивање страница овог веб-сајта у оквиру страница другог веб-сајта.