Новости, вијести и саопштења

22. 03. 2023.
Одржана заједничка обука ревизора учинка врховних ревизорских институција у БиХ
27. 02. 2023.
Потписан споразум о провођењу паралелне ревизије учинка у области родне равноправности
14. 02. 2023.
Ревизори Главне службе за ревизију сертификовани од стране INTOSAI

Извјештаји о ревизији

02. 06. 2023.
Министарство енергетике и рударства
Позитивно мишљење о финансијским извјештајима Мишљење с резервом о усклађености Финансијска ревизија
01. 06. 2023.
Министарство породице, омладине и спорта
Позитивно мишљење о финансијским извјештајима Мишљење с резервом о усклађености Финансијска ревизија
31. 05. 2023.
Медицински факултет Фоча
Мишљење с резервом о финансијским извјештајима Мишљење с резервом о усклађености Скретање пажње уз мишљење о усклађености Финансијска ревизија
31. 05. 2023.
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Мишљење с резервом о финансијским извјештајима Мишљење с резервом о усклађености Финансијска ревизија
31. 05. 2023.
Јавни фонд за дјечију заштиту
Позитивно мишљење о финансијским извјештајима Позитивно мишљење о усклађености Финансијска ревизија
31. 05. 2023.
Министарство здравља и социјалне заштите
Позитивно мишљење о финансијским извјештајима Позитивно мишљење о усклађености Финансијска ревизија

Контакт и локација

Главна служба за
ревизију јавног сектора
Републике Српске
Владике Платона бб 78 000 Бања Лука
Контакт
Телефони
Тел: 051 493 555 Факс: 051 493 556
Радно
вријеме
Понедјељак - Петак 08:00 - 16:00
E-Mail
Адреса
revizija@gsr-rs.org