Новости, вијести и саопштења

29. 12. 2023.
Главна служба за ревизију комплетирала циклус ревизија за 2023. годину
22. 12. 2023.
Успјешно окончан PESA-P програм едукације
24. 10. 2023.
ДРИ Малте угостила представнике Главне службе за ревизију

Извјештаји о ревизији

29. 12. 2023.
Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ”Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања”
Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале мјере и активности… Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка
29. 12. 2023.
Превенција вршњачког насиља у Републици Српској
Насиље над дјецом, које у мањој или већој мјери постоји у свим друштвима и културама у свијету, представља… Ревизија учинка
29. 12. 2023.
Дом за старија лица Приједор
Мишљење с резервом о финансијским извјештајима Мишљење с резервом о усклађености Финансијска ревизија
29. 12. 2023.
Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука
Негативно мишљење о финансијским извјештајима Мишљење с резервом о усклађености Скретање пажње уз мишљење о усклађености Финансијска ревизија
25. 12. 2023.
Градско гробље ЈК а.д. Бања Лука
Мишљење с резервом о финансијским извјештајима Негативно мишљење о усклађености Финансијска ревизија
25. 12. 2023.
Дом здравља Свети Никола, Милићи
Мишљење с резервом о финансијским извјештајима Мишљење с резервом о усклађености Скретање пажње уз мишљење о усклађености Финансијска ревизија

Контакт и локација

Главна служба за
ревизију јавног сектора
Републике Српске
Владике Платона бб 78 000 Бања Лука
Контакт
Телефони
Тел: 051 493 555 Факс: 051 493 556
Радно
вријеме
Понедјељак - Петак 08:00 - 16:00
E-Mail
Адреса
revizija@gsr-rs.org