Новости, вијести и саопштења

22. 03. 2023.
Одржана заједничка обука ревизора учинка врховних ревизорских институција у БиХ
27. 02. 2023.
Потписан споразум о провођењу паралелне ревизије учинка у области родне равноправности
14. 02. 2023.
Ревизори Главне службе за ревизију сертификовани од стране INTOSAI

Извјештаји о ревизији

12. 01. 2023.
Болница Требиње
Негативно мишљење о финансијским извјештајима Негативно мишљење о усклађености Финансијска ревизија
28. 12. 2022.
Изградња и одржавање објеката културе
Култура као дјелатност од јавног интереса показује свој значај кроз разне облике културног и умјетничког стваралаштва а тиме… Ревизија учинка
26. 12. 2022.
Дом здравља 9 јануар Крупа на Уни
Негативан закључак о провођењу препорука Преглед провођења препорука финансијске ревизије
26. 12. 2022.
Дом здравља Васо Пелагић Чајниче
Негативно мишљење о финансијским извјештајима Негативно мишљење о усклађености Финансијска ревизија
23. 12. 2022.
Рад комуналне полиције на одржавању комуналног реда
Обезбјеђење комуналног реда је од посебног интереса и значаја за јединице локалне самоуправе и грађане. Посебну улогу у… Ревизија учинка
23. 12. 2022.
Дом здравља Братунац
Закључак са резервом о провођењу препорука Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Контакт и локација

Главна служба за
ревизију јавног сектора
Републике Српске
Владике Платона бб 78 000 Бања Лука
Контакт
Телефони
Тел: 051 493 555 Факс: 051 493 556
Радно
вријеме
Понедјељак - Петак 08:00 - 16:00
E-Mail
Адреса
revizija@gsr-rs.org