Новости, вијести и саопштења

24. 10. 2023.
ДРИ Малте угостила представнике Главне службе за ревизију
24. 10. 2023.
Семинар и VII годишњи састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина
16. 10. 2023.
Главна служба за ревизију у 6. EUROSAI TFMA билтену о проводивости препорука и датим мишљењима ЈЛС

Извјештаји о ревизији

08. 12. 2023.
КП Прогрес а.д. Добој
Мишљење с резервом о финансијским извјештајима Мишљење с резервом о усклађености Финансијска ревизија
08. 12. 2023.
Општина Лопаре
Мишљење с резервом о финансијским извјештајима Мишљење с резервом о усклађености Финансијска ревизија
08. 12. 2023.
Средњошколски дом Бања Лука
Закључак са резервом о провођењу препорука Преглед провођења препорука финансијске ревизије
08. 12. 2023.
Електро - Херцеговина а.д.
Закључак са резервом о провођењу препорука Преглед провођења препорука финансијске ревизије
05. 12. 2023.
Електродистрибуција Пале а.д.
Закључак са резервом о провођењу препорука Преглед провођења препорука финансијске ревизије
05. 12. 2023.
Електро - Бијељина а.д.
Закључак са резервом о провођењу препорука Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Контакт и локација

Главна служба за
ревизију јавног сектора
Републике Српске
Владике Платона бб 78 000 Бања Лука
Контакт
Телефони
Тел: 051 493 555 Факс: 051 493 556
Радно
вријеме
Понедјељак - Петак 08:00 - 16:00
E-Mail
Адреса
revizija@gsr-rs.org