Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 564 извјештаја
Страна 1 од 57
Објављено: 12. 01. 2023.
Ревидирани период: 2021

Болница Требиње

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Негативно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 28. 12. 2022.
Ревидирани период: Више година

Изградња и одржавање објеката културе

Култура као дјелатност од јавног интереса показује свој значај кроз разне облике културног и умјетничког стваралаштва а тиме се промовишу, штите и чувају национални интереси у култури Републике Српске. Ниво културног стваралаштва и могућа доступност културних садржаја свим грађанима су у значајној мјери повезани са осигурањем адекватних објеката културе, њиховим бројем, величином и квалитетом. Пројекти изградње нових и одржавања квалитета постојећих објеката захтијевају значајна буџетска средства и њихово ефикасно кориштење. Налази ове ревизије учинка показују да институције надлежне за област културе нису кроз интегрисан приступ и у могућој мјери осигурале адекватно праћење стања објеката културе, њихово планирање и потребан ниво ефикасности у реализацији пројеката изградње, реконструкције и санације објеката културе.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 26. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља 9 јануар Крупа на Уни

Негативан закључак о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 26. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Дом здравља Васо Пелагић Чајниче

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Негативно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 23. 12. 2022.
Ревидирани период: Више година

Рад комуналне полиције на одржавању комуналног реда

Обезбјеђење комуналног реда је од посебног интереса и значаја за јединице локалне самоуправе и грађане. Посебну улогу у обезбјеђивању комуналног реда на територији јединице локалне самопураве има комунална полиција. Остваривање прописане улоге комуналне полиције подразумијева њено ефикасно и ефективно функционисање, односно предузимање мјера и провођење активности које су у функцији одржавања прописаног нивоа комуналног реда.
Проведена ревизија је показала да комунална полиција постојећим начином организације и функционисања у појединим областима, не обезбјеђује у потпуности прописани ниво комуналног реда.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 23. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Братунац

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 23. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Град Градишка

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 23. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Костајница

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 23. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Универзитетска болница Фоча

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Негативно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 16. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Добој

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Страна 1 од 57