Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 664 извјештаја
Страна 1 од 67
Објављено: 29. 12. 2023.
Ревидирани период: Више година

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ”Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања”

Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале мјере и активности на провођењу препорука и оствариле одређене резултате у збрињавању и заштити дјеце без родитељског старања. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да је од шест датих препорука једна препорука потпуно проведена, четири препоруке су дјелимично проведене, а за једну препоруку је провођење у току.

Врста ангажмана: Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 29. 12. 2023.
Ревидирани период: Више година

Превенција вршњачког насиља у Републици Српској

Насиље над дјецом, које у мањој или већој мјери постоји у свим друштвима и културама у свијету, представља озбиљан друштвени проблем. Вршњачко насиље, као специфичан сегмент насиља над дјецом гдје су и жртве и починиоци насиља дјеца, може оставити дуготрајне психичке и физичке посљедице на раст и развој сваког дјетета. Превенција свих облика насиља над децом, па самим тим и вршњачког насиља, је од општег интереса и најбољи начин заштите сваког дјетета, те стога превенција има примарни значај у борби против вршњачког насиља. Проведена ревизија учинка је показала да систем превенције вршњачког насиља није у потпуности успостављен и не функционише на начин који обезбјеђује ефикасну превенцију вршњачког насиља.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 29. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом за старија лица Приједор

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 29. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 25. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Градско гробље ЈК а.д. Бања Лука

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Негативно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 25. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Свети Никола, Милићи

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 25. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Комуналне услуге а.д. Приједор

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 25. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Челинац

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 21. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Геронтолошки центар Бања Лука

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 21. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Проф. др Саво Бумбић, Гацко

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Страна 1 од 67