Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 564 извјештаја
Страна 3 од 57
Објављено: 12. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Општина Шековићи

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 12. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Дом здравља Источно Сарајево

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 12. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Шамац

Негативан закључак о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 12. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Дом здравља др Зоран Митровић Рогатица

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 06. 12. 2022.
Ревидирани период: Више година

Интерна ревизија и контрола у јавним предузећима

Основни циљ ове ревизије је да испита ефикасност система интерних финансијских контрола у јавним предузећима и допринос интерне ревизије и контроле у остварењу резултата јавних предузећа. Проведена ревизија је показала да јавна предузећа нису у потпуности успоставила ефикасан и ефективан систем интерних финансијских контрола. Jавна предузећа нису постигла значајније резултате у процесу успоставе финансијског управљања и контроле као и на постојећим ангажманима интерне ревизије. Организација и начин функционисања интерне ревизије не доприноси у довољној мјери остваривању циљева јавних предузећа.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 01. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Општина Петровац

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 01. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Дом здравља Фоча

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 30. 11. 2022.
Ревидирани период: Више година

Заштита и очување природних добара

Природа као добро од општег интереса ужива посебну заштиту. На заштити и очувању природе надлежности и одговорности имају бројне институције, организације и појединци. Главна служба за ревизију провела је ревизију учинка под називом „Заштита и очување природних добара“ с циљем да унаприједи постојећи систем заштите. Резултати ревизије показују да се активности на заштити природних добара не проводе  на начин да у довољној мјери обезбиједе очување и унапређивање биолошке, геолошке и пејзажне разноврсности.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 29. 11. 2022.
Ревидирани период: 2021

Специјална болница за психијатрију Соколац

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 29. 11. 2022.
Ревидирани период: 2021

Дом здравља Вишеград

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Страна 3 од 57