Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 664 извјештаја
Страна 20 од 67
Објављено: 05. 04. 2022.
Ревидирани период: Више година

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ”Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока”

Накнадни преглед показује да су надлежне институције, у складу са својим надлежностима, за управљање експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока предузимале одређене мјере и активности на провођењу препорука.

Врста ангажмана: Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 04. 04. 2022.
Ревидирани период: 2021

Министарство правде

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 04. 04. 2022.
Ревидирани период: 2021

Министарство управе и локалне самоуправе

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 04. 04. 2022.
Ревидирани период: 2021

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 25. 03. 2022.
Ревидирани период: 2021

Служба предсједника Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 25. 03. 2022.
Ревидирани период: 2021

Агенција за државну управу

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 25. 03. 2022.
Ревидирани период: 2021

Гендер центар - центар за једнакост и равноправност полова

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 25. 03. 2022.
Ревидирани период: 2021

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 25. 03. 2022.
Ревидирани период: 2021

Омбудсман за дјецу Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 22. 03. 2022.
Ревидирани период: 2021

Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Страна 20 од 67