Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 702 извјештаја
Страна 20 од 71
Објављено: 02. 08. 2022.
Ревидирани период: 2018

Рудник и Термоелектрана Угљевик а.д.

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 29. 07. 2022.
Ревидирани период: 2018

Национални парк Козара

Негативан закључак о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 29. 07. 2022.
Ревидирани период: 2021

Службени гласник Републике Српске

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 25. 07. 2022.
Ревидирани период: 2021

Општина Рибник

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 25. 07. 2022.
Ревидирани период: 2021

Фонд за професионалану рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 08. 07. 2022.
Ревидирани период: Више година

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка “Управљање потраживањима јавних предузећа”

Накнадни преглед показује да су Влада Републике Српске и посматрана јавна предузећа, у складу са својим надлежностима, за управљање потраживањима јавних предузећа предузимали одређене мјере и активности на провођењу препорука и остварили одређене резултате.

Врста ангажмана: Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 01. 07. 2022.
Ревидирани период: 2018

Електро Добој а.д.

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 23. 06. 2022.
Ревидирани период: 2021

Завод за судску медицину Републике Српске

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 17. 06. 2022.
Ревидирани период: 2021

Министарство здравља и социјалне заштите

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 17. 06. 2022.
Ревидирани период: 2021

Завод за запошљавање Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Страна 20 од 71