Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 620 извјештаја
Страна 20 од 62
Објављено: 11. 10. 2021.
Ревидирани период: 2016

Казнено поправни завод Добој

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 11. 10. 2021.
Ревидирани период: 2016

Казнено поправни завод Фоча

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 31. 08. 2021.
Ревидирани период: 2020

Општина Нови Град

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 23. 08. 2021.
Ревидирани период: 2020

Општина Угљевик

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 23. 08. 2021.
Ревидирани период: 2020

Општина Калиновик

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 20. 08. 2021.
Ревидирани период: 2020

Општина Пале

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 20. 08. 2021.
Ревидирани период: 2020

Општина Трново

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 20. 08. 2021.
Ревидирани период: 2020

Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 20. 08. 2021.
Ревидирани период: Више година

Управљање некретнинама у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској

Проведена ревизија је показала да у јединицама локалне самоуправе нису обезбијеђене све потребне претпоставке за ефикасно управљање некретнинама. Изражене су разлике између јединица локалне самоуправе у погледу управљања некретнинама. У већем дијелу јединица локалне самоуправе нису јасно регулисана питања улога, надлежности и одговорности у управљању некретнинама и њихови капацитети нису на одговарајући начин организовани. На основу проведене ревизије дате су препоруке чијим провођењем би се могло унаприједити управљање некретнинама у јединицама локалне самоуправе. Препоруке су упућене Влади Републике Српске и јединицама локалне самоуправе.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 20. 08. 2021.
Ревидирани период: 2020

Општина Вукосавље

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Страна 20 од 62