Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 601 извјештаја
Страна 30 од 61
Објављено: 17. 07. 2020.
Ревидирани период: 2019

Општина Вишеград

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 17. 07. 2020.
Ревидирани период: Више година

Располагање пољопривредним земљиштем у својини Републике Српске путем зaкупa

Проведена ревизија учинка је показала да у располагању пољопривредним земљиштем у својини Републике Српске путем закупа није остварен могући ниво ефикасности. Располагање пољопривредним земљиштем у својини Републике Српске путем закупа се одвијало у условима непотпуних и непоузданих евиденција о укупном пољопривредном земљишту у својини Републике Српске, недостатка одговарајућих развојних и програмско-планских докумената те недовољно јасне, потпуне и конкретне регулативе.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 15. 07. 2020.
Ревидирани период: 2019

Општина Братунац

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 13. 07. 2020.
Ревидирани период: 2019

Општина Котор Варош

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 13. 07. 2020.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља 9 јануар Крупа на Уни

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 10. 07. 2020.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Костајница

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 10. 07. 2020.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Нови Град

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 09. 07. 2020.
Ревидирани период: 2019

Општина Лопаре

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 09. 07. 2020.
Ревидирани период: Више година

Функционисање система заштите животне средине

У функционисању система заштите животне средине су изражени проблеми одговарајуће примјене расположивих управљачких инструмената и интегрисаности система по његовим елементима. Испитивања ревизије показала су да у систему заштите животне средине није осигурана свеобухватност укупног планирања а да у доношењу постојећих планских аката недостаје примјена хијерархије, редосљеда и интегрисаности.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 09. 07. 2020.
Ревидирани период: Више година

Управљање јавном расвјетом у Републици Српској

У управљању јавном расвјетом није, у довољној мјери, успостављен ефикасан систем који би омогућио повећање функционалности и смањење трошкова јавне расвјете. Испитивања ревизије су показала да јединице локалне самоуправе нису створиле потребне претпоставке за ефикасно управљање јавном расвјетом, које би било у функцији смањења трошкова јавне расвјете и повећања њене функционалности.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Страна 30 од 61