Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 702 извјештаја
Страна 30 од 71
Објављено: 28. 07. 2021.
Ревидирани период: 2016

Дом здравља Брод

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 28. 07. 2021.
Ревидирани период: 2020

Општина Крупа на Уни

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 28. 07. 2021.
Ревидирани период: Више година

Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају

Проведена ревизија је показала да постојећи начин управљања јавним градским и приградским превозом путника не обезбјеђује ефикасно функционисање јавног превоза путника, те да постоји изражена потреба за унапређењем функционисања ове комуналне дјелатности.
Јавни градски и приградски превоз се у посматраном периоду одвијао у неизмијењеним условима и околностима уз смањење путника-корисника јавног превоза. Мјере и активности које су предузимале градске управе нису резултирале ефикаснијим функционисањем и развојем јавног превоза путника.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 24. 06. 2021.
Ревидирани период: Више година

Пронаталитетне мјере у Републици Српској

Рађање дјеце у Републици Српској не омогућава просто обнављање становништва. Влада Републике Српске je у својим програмско-планским актима поставила „демографску обнову Републике Српске” као један од најважнијих дугорочних националних и политичких циљева и приоритета. У Републици Српској је тренутно у примјени 30 мјера које имају директан или индиректан пронаталитетни карактер из различитих области. Проведена ревизија је показала да постоји потреба за систематизацијом, редефинисањем и унапређењем мјера за подстицање рађања како би се постигли постављени циљеви у погледу одрживог демографског развоја у Републици Српској.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 24. 06. 2021.
Ревидирани период: 2016

Дом здравља Свети Лука, Билећа

Негативан закључак о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 24. 06. 2021.
Ревидирани период: 2016

Дом здравља Свети Врачеви Челинац

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 16. 06. 2021.
Ревидирани период: 2020

Завод за запошљавање Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 11. 06. 2021.
Ревидирани период: 2020

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 11. 06. 2021.
Ревидирани период: 2020

Јавни фонд за дјечију заштиту

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 11. 06. 2021.
Ревидирани период: 2020

Републички завод за геолошка истраживања

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Више субјеката

Страна 30 од 71