Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 682 rezultata
Strana 1 od 69
Objavljeno: 19. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

JU Medicinska škola Banja Luka

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 11. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 11. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 05. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

Vijeće Naroda Republike Srpske

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 05. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 05. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

Ministarstvo energetike i rudarstva

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 05. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

Ministarstvo privrede i preduzetništva

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 05. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 05. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

Ministarstvo pravde

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 05. 04. 2024.
Revidirani period: 2023

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Strana 1 od 69