Glavna služba za reviziju je obavezna da u svom radu primjenjuje INTOSAI standarde revizije i standarde Međunarodne federacije računovođa (IFAC).

Primjenu INTOSAI standarda revizije i standarda Međunarodne federacije računovođa (IFAC) u svom radu, Glavna služba za reviziju obezbijedila je, kako i zakon propisuje, putem donošenja internih akata neophodnih za primjenu standarda, i to:

  • Metodologija za finansijsku reviziju broj 01/0109-226/15 od 05.06.2015. godine, 01/0109-370/17 od 29.09.2017. godine i 01/0109-220/20 od 10.03.2020. godine,
  • Metodologija za reviziju učinka broj 01/0109-226 od 05.06.2015. godine i 01/0109-270/20 od 8.5.2020. godine,
  • Metodologija za kontrolu kvaliteta broj 01/0109-226/15 od 05.06.2015. godine i 01/0109-172/20 od 13.02.2020. godine.

kao i drugih uputstava, smjernica i instrukcija.