Božana Trninić je rođena 1963. godine u Banjaluci, gdje je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci početkom 1988. godine.

Certifikate za profesionalno-stručna znanja ovlašćenog računovođe i ovlašćenog revizora stekla je 2005. godine.

Od maja 1988. do marta 1991. godine radila je na poslovima plana i analize u Skupštini opštine Laktaši (maj – novembar 1988) i Fabrici specijalnih uređaja ”Rudi Čajavec” (novembar 1988 – mart 1991).
Od septembra 1993. godine do aprila 1999. godine radila je u NIO ”Institut zaštite i ekologije” kao rukovodilac službe računovodstva.

Od maja 1999. godine do aprila 2002. godine radila je u ZDP ”Petrol” PC Banja Luka kao rukovodilac ekonomsko-finansijskog sektora.

Od aprila 2002. godine do jula 2008. godine radila je kao vođa tima za reviziju u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

U junu 2008. imenovana je Odlukom Parlamentarne skupštine BiH na funkciju zamjenika generalnog revizora u Kancelariji za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i tu funkciju je obavljala je u periodu od jula 2008. godine do sredine decembra 2015.

Od aprila 2016. do kraja marta 2018. godine radila je u Preduzeću za poštanski saobraćaj a.d. Banja Luka kao izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske iz marta 2018. godine imenovana je na funkciju zamjenika glavnog revizora u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Udata je i ima dvoje djece.