Божана Трнинић је рођена 1963. године у Бањалуци, гдје је завршила основну и средњу економску школу.

Дипломирала је на Економском факултету у Бањалуци почетком 1988. године.

Цертификате за професионално-стручна знања овлашћеног рачуновође и овлашћеног ревизора стекла је 2005. године.

Од маја 1988. до марта 1991. године радила је на пословима плана и анализе у Скупштини општине Лакташи (мај – новембар 1988) и Фабрици специјалних уређаја ”Руди Чајавец” (новембар 1988 – март 1991).
Од септембра 1993. године до априла 1999. године радила је у НИО ”Институт заштите и екологије” као руководилац службе рачуноводства.

Од маја 1999. године до априла 2002. године радила је у ЗДП ”Петрол” ПЦ Бања Лука као руководилац економско-финансијског сектора.

Од априла 2002. године до јула 2008. године радила је као вођа тима за ревизију у Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске.

У јуну 2008. именована је Одлуком Парламентарне скупштине БиХ на функцију замјеника генералног ревизора у Канцеларији за ревизију институција Босне и Херцеговине и ту функцију је обављала је у периоду од јула 2008. године до средине децембра 2015.

Од априла 2016. до краја марта 2018. године радила је у Предузећу за поштански саобраћај а.д. Бања Лука као извршни директор за економске и рачуноводствене послове.

Одлуком Народне скупштине Републике Српске из марта 2018. године именованa је на функцију замјеника главног ревизора у Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Удата је и има двоје дјеце.