Функцију главног ревизора од 7.4.2018. године обавља господин Јово Радукић из Бање Луке.

Функцију замјеника главног ревизора од 7.4.2018. године обавља госпођа Божана Трнинић из Бање Луке.