Jovo Radukić je rođen 1966. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1992. godine.

U periodu od 1994. do 2000. godine bio je zaposlen na poslovima kontrole i naplate javnih prihoda u Republičkoj upravi javnih prihoda, odnosno Finansijskoj policiji Republike Srpske.

Od marta 2006. godine do novembra 2017. godine radio je Ministarstvu finansija, na mjestu pomoćnika ministra za fiskalni sistem.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske iz oktobra 2017. godine imenovan je na funkciju vršioca dužnosti glavnog revizora u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske i tu funkciju je obavljao do aprila 2018. godine.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske iz marta 2018. godine imenovan je na funkciju glavnog revizora u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske.