Јово Радукић је рођен 1966. године у Бањалуци, гдје је завршио основну и средњу Економску школу.

Дипломирао је на Економском факултету у Бањалуци 1992. године.

У периоду од 1994. до 2000. године био је запослен на пословима контроле и наплате јавних прихода у Републичкој управи јавних прихода, односно Финансијској полицији Републике Српске.

Од марта 2006. године до новембра 2017. године радио је Министарству финансија, на мјесту помоћника министра за фискални систем.

Одлуком Народне скупштине Републике Српске из октобра 2017. године именован је на функцију вршиоца дужности главног ревизора у Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и ту функцију је обављаo до априла 2018. године.

Одлуком Народне скупштине Републике Српске из марта 2018. године именован је на функцију главног ревизора у Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске.