Novosti, vijesti i saopštenja

29. 12. 2023.
Glavna služba za reviziju kompletirala ciklus revizija za 2023. godinu
22. 12. 2023.
Uspješno okončan PESA-P program edukacije
24. 10. 2023.
DRI Malte ugostila predstavnike Glavne službe za reviziju

Izvještaji o reviziji

29. 12. 2023.
Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka
Negativno mišljenje o finansijskim izvještajima Mišljenje s rezervom o usklađenosti Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti Finansijska revizija
29. 12. 2023.
Dom za starija lica Prijedor
Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima Mišljenje s rezervom o usklađenosti Finansijska revizija
29. 12. 2023.
Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj
Nasilje nad djecom, koje u manjoj ili većoj mjeri postoji u svim društvima i kulturama u svijetu, predstavlja… Revizija učinka
29. 12. 2023.
Naknadni pregled provođenja preporuka iz Izvještaja revizije učinka ”Zbrinjavanje i zaštita djece bez roditeljskog staranja”
Naknadni pregled pokazuje da su institucije obuhvaćene naknadnim pregledom, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzimale mjere i aktivnosti… Naknadni pregled provođenja preporuka revizije učinka
25. 12. 2023.
Komunalne usluge a.d. Prijedor
Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima Mišljenje s rezervom o usklađenosti Finansijska revizija
25. 12. 2023.
Opština Čelinac
Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima Pozitivno mišljenje o usklađenosti Finansijska revizija

Kontakt i lokacija

Glavna služba za
reviziju javnog sektora
Republike Srpske
Vladike Platona bb 78 000 Banja Luka
Kontakt
Telefoni
Tel: 051 493 555 Faks: 051 493 556
Radno
vrijeme
Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00
E-Mail
Adresa
revizija@gsr-rs.org