Korišćenjem bilo kog dijela web sajta Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske (u daljem tekstu GSRJS) korisnik prihvata sva aktuelna prava i uslove korišćenja koji su objavljeni na ovom web sajtu.

Sadržaji na web sajtu objavljeni su u informativne svrhe. Informacije objavljene na ovom sajtu ne mogu se smatrati kao profesionalni ili pravni savjet.

Web sajt sadrži linkove ka web sajtovima drugih vlasnika. GSRJS ne odgovara za sadržaj objavljen na tim sajtovima kao ni za njihovu dostupnost.

GSRJS zadržava pravo izmjene sadržaja objavljenih na ovom sajtu.

Korišćenjem sadržaja koji su dostupni na ovom sajtu korisnik prihvata rizike koji nastaju ili mogu nastati korišćenjem. Glavna služba za reviziju ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati bilo kojoj strani u slučaju preduzimanja radnji utemeljenih isključivo na sadržaju postavljenom na ovom sajtu kao ni eventualnu štetu koja može nastati korišćenjem ovog sajta.

GSRJS zadržava pravo da izmijeni ove uslove korišćenja. Korisnici će o izmjenama biti informisani putem ovog sajta.