Коришћењем било ког дијела веб сајта Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске (у даљем тексту ГСРЈС) корисник прихвата сва актуелна права и услове коришћења који су објављени на овом веб сајту.

Садржаји на веб сајту објављени су у информативне сврхе. Информације објављене на овом сајту не могу се сматрати као професионални или правни савјет.

Веб сајт може да садржи линкове ка веб сајтовима других власника. ГСРЈС не одговара за садржај објављен на тим сајтовима као ни за њихову доступност.

ГСРЈС задржава право измјене садржаја објављених на овом сајту.

Коришћењем садржаја који су доступни на овом сајту корисник прихвата ризике који настају или могу настати коришћењем. Главна служба за ревизију не сноси одговорност за штету која може настати било којој страни у случају предузимања радњи утемељених искључиво на садржају постављеном на овом сајту као ни евентуалну штету која може настати коришћењем овог сајта.

ГСРЈС задржава право да измијени ове услове коришћења. Корисници ће о измјенама бити информисани путем овог сајта.