Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 601 извјештаја
Страна 4 од 61
Објављено: 31. 03. 2023.
Ревидирани период: 2022

Републички секретаријат за расељена лица и миграције

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 31. 03. 2023.
Ревидирани период: 2022

Генерални секретаријат Владе Републике Српске

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 31. 03. 2023.
Ревидирани период: 2022

Служба предсједника Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 31. 03. 2023.
Ревидирани период: 2022

Министарство унутрашњих послова

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 31. 03. 2023.
Ревидирани период: 2022

Вијеће Народа Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 31. 03. 2023.
Ревидирани период: 2022

Министарство саобраћаја и веза

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 31. 03. 2023.
Ревидирани период: 2022

Народна Скупштина Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 12. 01. 2023.
Ревидирани период: 2021

Болница Требиње

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Негативно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 28. 12. 2022.
Ревидирани период: Више година

Изградња и одржавање објеката културе

Култура као дјелатност од јавног интереса показује свој значај кроз разне облике културног и умјетничког стваралаштва а тиме се промовишу, штите и чувају национални интереси у култури Републике Српске. Ниво културног стваралаштва и могућа доступност културних садржаја свим грађанима су у значајној мјери повезани са осигурањем адекватних објеката културе, њиховим бројем, величином и квалитетом. Пројекти изградње нових и одржавања квалитета постојећих објеката захтијевају значајна буџетска средства и њихово ефикасно кориштење. Налази ове ревизије учинка показују да институције надлежне за област културе нису кроз интегрисан приступ и у могућој мјери осигурале адекватно праћење стања објеката културе, њихово планирање и потребан ниво ефикасности у реализацији пројеката изградње, реконструкције и санације објеката културе.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 26. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља 9 јануар Крупа на Уни

Негативан закључак о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Страна 4 од 61