Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 564 извјештаја
Страна 4 од 57
Објављено: 28. 11. 2022.
Ревидирани период: 2021

Завод за медицину рада и спорта Републике Српске

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 28. 11. 2022.
Ревидирани период: 2021

Општина Језеро

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 28. 11. 2022.
Ревидирани период: 2021

Општина Купрес

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 28. 11. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Козма и Дамјан Козарска Дубица

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 17. 11. 2022.
Ревидирани период: Више година

Пронаталитетне мјере у јединицама локалне самоуправе Републике Српске

У протеклих 25 година ниједна јединица локалне самоуправе Републике Српске није имала у континуитету позитиван природан прираштај нити стопу укупног фертилитета која обезбјеђује просто обнављање становништва. Јединице локалне самоуправе су у периоду 2016-2021. година проводиле 14 различитих мјера и активности које имају директан или индиректан утицај на подстицање рађања и подршку родитељству. Проведена ревизија је показала да пронаталитетне мјере јединица локалне самоуправе у примјени нису успјеле да значајније подстакну рађање које би допринијело локалном, а посљедично и простом обнављању становништва на нивоу Републике Српске, те да у складу с тим постоји потреба за систематизацијом, (ре)дефинисањем и унапрјеђењем мјера јединица локалне самоуправе за подстицање рађања и подршку родитељству у функцији одрживог демографског развоја у Републици Српској.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 01. 11. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља др Драган Војводић Рибник

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 13. 10. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Лопаре

Позитиван закључак о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 26. 08. 2022.
Ревидирани период: 2021

Општина Власеница

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 26. 08. 2022.
Ревидирани период: 2021

Општина Невесиње

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 24. 08. 2022.
Ревидирани период: 2021

Град Добој

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Страна 4 од 57