Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 564 извјештаја
Страна 2 од 57
Објављено: 16. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Кнежево

Негативан закључак о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 14. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ”Стипендирање студената у Републици Српској”

Накнадни преглед показује да су даваоци стипендија предузимали одређене мјере и активности на провођењу препорука и остварили одређене резултате. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да су од четири дате препоруке двије потпуно проведене, једна је дјелимично проведена и за једну провођење је у току. Постоји потреба да се интензивирају активности ради потпуне реализације препорука датих у Извјештају ревизије учинка.

Врста ангажмана: Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 14. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Свети Сава Оштра Лука

Позитиван закључак о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 14. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Нови Град

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 14. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Градишка

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 14. 12. 2022.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Озрен Петрово

Негативан закључак о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 12. 12. 2022.
Ревидирани период: Више година

Унапређењe организацијe и функционисања инспекција

За успјешно функционисање друштвено-економског система, пословних субјеката и задовољење потреба грађана потребан је професионалан, ефикасан и ефективан инспекцијски надзор. Подаци и информације о примјени прописа прибављене путем инспекцијског надзора пружају могућност провјере успјешности примјене донесених политика и прописа и представљају добру основу за њихово континуирано унапређивање. Проведена ревизија учинка је показала да се мјере и активности на унапређењу организације и функционисања инспекција нису у потпуности припремале, доносиле и проводиле на начин који би омогућио ефикасно и ефективно функционисање инспекцијског система Републике Српске.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 12. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Град Требиње

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 12. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Општина Мркоњић Град

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 12. 12. 2022.
Ревидирани период: 2021

Општина Станари

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Страна 2 од 57