Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 664 извјештаја
Страна 2 од 67
Објављено: 21. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Пелагићево

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 21. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Др Миленко Муратовић, Берковићи

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 15. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Чајниче

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 15. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Невесиње

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 12. 12. 2023.
Ревидирани период: Више година

Мјере и активности за равноправност полова институција Републике Српске

Ова ревизија учинка је реализована као паралелна ревизија учинка између пет врховних ревизорских институција у оквиру Циља 5. из Агенде 2030 за одрживи развој ”Постизање равноправности полова и оснаживање свих жена и дјевојчица”. Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у оквиру ове ревизије учинка обухватила подциљеве 5.5 ”Осигурати потпуно и ефективно учешће жена и једнаке могућности за руковођење на свим нивоима доношења одлука у политичком, економском и јавном животу” и 5.ц ”Усвојити и оснажити добре политике и примјенљиво законодавство за промовисање равноправности полова и оснаживања свих жена и дјевојчица на свим нивоима”.

Равноправност полова подазумијева да су лица мушког и женског пола једнако присутна у свим областима јавног и приватног живота, да имају једнак статус, једнаке могућности за остваривање свих права, као и једнаку корист од остварених резултата. Проведена ревизија је показала да планиране и проведене мјере и активности за равноправност полова нису у потпуности у функцији обезбјеђења и дугорочно одрживе равноправности полова. Постоји потреба за редефинисањем и систематизовањем мјера и активности како би се обезбиједила дугорочно одржива равноправност полова у Републици Српској и имплементација Циља 5. одрживог развоја ”Постизање равноправности полова и оснаживање свих жена и дјевојчица”.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 08. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

КП Прогрес а.д. Добој

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 08. 12. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Лопаре

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 08. 12. 2023.
Ревидирани период: 2019

Средњошколски дом Бања Лука

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 08. 12. 2023.
Ревидирани период: 2019

Електро - Херцеговина а.д.

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 05. 12. 2023.
Ревидирани период: 2019

Електродистрибуција Пале а.д.

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавна предузећа

Страна 2 од 67