Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске опредијељена је да обезбиједи приступачност овог веб сајта помоћу алата и технологија који су одговарајући свим категоријама корисника, равноправно и без дискриминације.

Овај вебсајт је усклађен са захтјевима које је поставио Свјетски веб конзорцијум (енг. World Wide Web Consortium – W3C) у Стандарду за приступачности веб садржају (eng. Web Content Accessibility Guidelines – WCAG).

Код који је кориштен за израду веб сајта усклађен је са W3C стандардима за XHTML и CSS.

Уколико будете имали потешкоћа приликом приступа веб сајту, молимо вас да обавијестите о томе веб администратора на email: webmaster@gsr-rs.org или путем телефона 051/493-511.