Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске опредијељена је да обезбиједи приступачност овог веб-сајта помоћу алата и технологија који су одговарајући свим категоријама корисника, равноправно и без дискриминације.

Овај веб-сајт је усклађен са захтјевима које је поставио Свјетски веб-конзорцијум (енг. World Wide Web Consortium – W3C) у Стандарду за приступачности веб садржају (eng. Web Content Accessibility Guidelines – WCAG).

Код који је кориштен за израду веб-сајта усклађен је са W3C стандардима за XHTML и CSS.

Уколико будете имали потешкоћа приликом приступа веб-сајту, молимо вас да обавијестите о томе веб-администратора на email: webmaster@gsr-rs.org или телефон +387(0)51/247-512.