A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

„Zakon“

Zakon o reviziji javnog sektora Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br: 98/05 i 20/14) kojim se reguliše pravni status, organizacija, nadležnost, ciljevi, dužnosti, ovlašćenja, sertifikacija revizora javnog sektora i druga pitanja od značaja za rad Glavne službe za reviziju javnog sektora kao vrhovne revizorske institucije u Republici Srpskoj.

Zajednička revizija

Vidjeti: Kooperativne revizije između VRI.

Zamjenik glavnog revizora

Shodno „Zakonu“ pomaže glavnom revizoru u obavljanju dužnosti Glavne službe za reviziju. Detaljnije pogledati pod: Glavni revizor.

Značajan nedostatak u internoj kontroli

Nedostatak ili skup nedostataka u internim kontrolama koje su, prema profesionalnom sudu revizora, dovoljno značajni da zahtijevaju pažnju lica ovlašćenih za upravljanje. (Vidjeti: Nedostatak u internim kontrolama).

Značajan rizik

Identifikovan i procijenjen rizik od materijalno značajnog pogrešnog iskaza koji, po sudu revizora, zahtijeva specijana revizijska razmatranja.

(Vidjeti i: Revizijski rizik)

Značajnost

Relativna važnost nekog pitanja u skladu s kontekstom.
(Vidjeti: Materijalnost u reviziji.)