Relativna važnost nekog pitanja u skladu s kontekstom.
(Vidjeti: Materijalnost u reviziji.)