Релативна важност неког питања у складу с контекстом.
(Видјети: Материјалност у ревизији.)