Nedostatak ili skup nedostataka u internim kontrolama koje su, prema profesionalnom sudu revizora, dovoljno značajni da zahtijevaju pažnju lica ovlašćenih za upravljanje. (Vidjeti: Nedostatak u internim kontrolama).