Shodno „Zakonu“ pomaže glavnom revizoru u obavljanju dužnosti Glavne službe za reviziju. Detaljnije pogledati pod: Glavni revizor.