Identifikovan i procijenjen rizik od materijalno značajnog pogrešnog iskaza koji, po sudu revizora, zahtijeva specijana revizijska razmatranja.

(Vidjeti i: Revizijski rizik)