Идентификован и процијењен ризик од материјално значајног погрешног исказа који, по суду ревизора, захтијева специјана ревизијска разматрања.

(Видјети и: Ревизијски ризик)