Primjena revizijskih postupaka na neke ili sve stavke u populaciji.