Примјена ревизијских поступака на неке или све ставке у популацији.