Tvrdnja je izjava rukovodstva data eksplicitno ili na drugi način, sadržana u finansijskim izvještajima, a revizor takve tvrdnje koristi prilikom razmatranja različitih tipova potencijalno pogrešnih iskaza koji mogu da se pojave.