Тврдња је изјава руководства дата експлицитно или на други начин, садржана у финансијским извјештајима, а ревизор такве тврдње користи приликом разматрања различитих типова потенцијално погрешних исказа који могу да се појаве.