Vidjeti: Detaljna testiranja (klasa transakcija, salda računa i objelodanjivanja)