Видјети: Детаљна тестирања (класа трансакција, салда рачуна и објелодањивања)