Revizijski postupak osmišljen za procjenu operativne efikasnosti kontrola u sprječavanju ili otkrivanju i ispravljanju materijalno pogrešnih iskaza na nivou tvrdnje.