Trougao odgovornosti u kontekstu revizije javnog sektora, obuhvata revizore (odnosno VRI) kojima je putem zakonskog mandata povjerena funkcija parlamentarnog nadzora, sve revidirane subjekte, predstavnike izvršne vlasti kao odgovornu stranu i parlament (zakonodavnu vlast) kao predstavnika građana kao krajnjih korisnika revizorskih izvještaja. Ovaj trougao “revizor – odgovorna strana – parlament” i sve njihove međusobne veze (parlament putem zakona i budžeta daje ovlašćenja i odgovornosti izvršnoj vlasti, uz mandat reviziji koja ima ovlašćenja i odgovornosti da provodi zakonski definisanu reviziju; i izvršna vlast i VRI izvještavaju parlament koji je na osnovu tih izvještaja ima ovlašćenja i odgovornost da preduzima odgovarajuće mjere) predstavlja tzv. trougao odgovornosti