Троугао одговорности у контексту ревизије јавног сектора, обухвата ревизоре (односно ВРИ) којима је путем законског мандата повјерена функција парламентарног надзора, све ревидиране субјекте, представнике извршне власти као одговорну страну и парламент (законодавну власт) као представника грађана као крајњих корисника ревизорских извјештаја. Овај троугао “ревизор – одговорна страна – парламент” и све њихове међусобне везе (парламент путем закона и буџета даје овлашћења и одговорности извршној власти, уз мандат ревизији која има овлашћења и одговорности да проводи законски дефинисану ревизију; и извршна власт и ВРИ извјештавају парламент који је на основу тих извјештаја има овлашћења и одговорност да предузима одговарајуће мјере) представља тзв. троугао одговорности.