29. 12. 2023.
Glavna služba za reviziju kompletirala ciklus revizija za 2023. godinu
03. 10. 2023.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila Godišnji revizorski izvještaj za 2023. godinu
27. 02. 2023.
Potpisan sporazum o provođenju paralelne revizije učinka u oblasti rodne ravnopravnosti
14. 02. 2023.
Revizori Glavne službe za reviziju sertifikovani od strane INTOSAI
30. 12. 2022.
Proveden najveći broj revizijskih angažmana od kada djeluje Glavna služba za reviziju
01. 12. 2022.
Predstavnik Glavne službe za reviziju učestvovao na panel diskusiji “Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou”
25. 11. 2022.
Održana regionalna konferencija na temu rodne ravnopravnosti
25. 10. 2022.
Seminar i VI godišnji sastanak EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Litvaniji
24. 10. 2022.
Predstavnici Glavne službe za reviziju posjetili Revizorski sud Austrije i generalni sekretarijat Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija
1 2 3 5