30. 12. 2022.
Proveden najveći broj revizijskih angažmana od kada djeluje Glavna služba za reviziju
01. 12. 2022.
Predstavnik Glavne službe za reviziju učestvovao na panel diskusiji “Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou”
25. 11. 2022.
Održana regionalna konferencija na temu rodne ravnopravnosti
25. 10. 2022.
Seminar i VI godišnji sastanak EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Litvaniji
24. 10. 2022.
Predstavnici Glavne službe za reviziju posjetili Revizorski sud Austrije i generalni sekretarijat Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija
06. 10. 2022.
Glavna služba za reviziju i OEBS predstavili Pojmovnik revizijskih termina za potrebe tužilaca
05. 10. 2022.
Članak Glavne službe za reviziju objavljen u EUROSAI TFMA biltenu
13. 07. 2022.
Predsjednik Državne revizorske institucije Srbije posjetio Glavnu službu za reviziju javnog sektora Republike Srpske
14. 06. 2022.
Potpisan memorandum o razumijevanju između Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena