27. 02. 2023.
Potpisan sporazum o provođenju paralelne revizije učinka u oblasti rodne ravnopravnosti
14. 02. 2023.
Revizori Glavne službe za reviziju sertifikovani od strane INTOSAI
30. 12. 2022.
Proveden najveći broj revizijskih angažmana od kada djeluje Glavna služba za reviziju
01. 12. 2022.
Predstavnik Glavne službe za reviziju učestvovao na panel diskusiji “Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou”
25. 11. 2022.
Održana regionalna konferencija na temu rodne ravnopravnosti
25. 10. 2022.
Seminar i VI godišnji sastanak EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Litvaniji
24. 10. 2022.
Predstavnici Glavne službe za reviziju posjetili Revizorski sud Austrije i generalni sekretarijat Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija
06. 10. 2022.
Glavna služba za reviziju i OEBS predstavili Pojmovnik revizijskih termina za potrebe tužilaca
05. 10. 2022.
Članak Glavne službe za reviziju objavljen u EUROSAI TFMA biltenu