Zamjenica glavnog revizora Božana Trninić je predstavljala Glavnu službu za reviziju javnog sektora Republike Srpske na regionalnoj konferenciji “Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost: Postizanje rodne i fiskalne pravde na Zapadnom Balkanu kroz rodno odgovorno budžetiranje” koja se održala u Istanbulu (Turska) 23. i 24. novembra 2022. godine u organizaciji Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Konferencija je organizovana u okviru projekata “Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost – prema transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu (2020. – 2024.)”, koji je finansijski podržan od strane Švedske i “Promocija rodno osjetljivih politika i budžeta – prema transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju u Republici Sjevernoj Makedoniji” uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Švedske.

Svrha regionalne konferencije je razmjena iskustava između ključnih donosilaca odluka i predvodnika u provođenju rodno odgovornog budžetiranja; učenje iz najbolje regionalne i globalne prakse; te razgovor o tome kako dodatno poboljšati provođenje rodno odgovornog budžetiranja za postizanje rodne ravnopravnosti.

Konferencija je okupila donosioce odluka i praktičare koji su lideri u ovoj oblasti sa Zapadnog Balkana, kao i predstavnike iz Evrope i centralne Azije, međunarodnih organizacija i svjetskih stručnjaka za rodna pitanja.

Predstavnici i predstavnice regionalnih vrhovnih revizorskih institucija su u julu na sastanku u Banjoj Luci iskazali spremnost za angažman u projektu paralelne revizije na temu čiji okvir će biti implementacija Cilja održivog razvoja 5 – Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice. Ova revizija učinka se, uz podršku UN Women, planira implementirati tokom 2023. godine.