Замјеница главног ревизора Божана Трнинић је представљала Главну службу за ревизију јавног сектора Републике Српске на регионалној конференцији “Трансформативно финансирање за родну равноправност: Постизање родне и фискалне правде на Западном Балкану кроз родно одговорно буџетирање” која се одржала у Истанбулу (Турска) 23. и 24. новембра 2022. године у организацији Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women).

Конференција је организована у оквиру пројеката “Трансформативно финансирање за родну равноправност – према транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на Западном Балкану (2020. – 2024.)”, који је финансијски подржан од стране Шведске и “Промоција родно осјетљивих политика и буџета – према транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању у Републици Сјеверној Македонији” уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу и Шведске.

Сврха регионалне конференције је размјена искустава између кључних доносилаца одлука и предводника у провођењу родно одговорног буџетирања; учење из најбоље регионалне и глобалне праксе; те разговор о томе како додатно побољшати провођење родно одговорног буџетирања за постизање родне равноправности.

Конференција је окупила доносиоце одлука и практичаре који су лидери у овој области са Западног Балкана, као и представнике из Европе и централне Азије, међународних организација и свјетских стручњака за родна питања.

Представници и представнице регионалних врховних ревизорских институција су у јулу на састанку у Бањој Луци исказали спремност за ангажман у пројекту паралелне ревизије на тему чији оквир ће бити имплементација Циља одрживог развоја 5 – Постићи родну равноправност и оснажити све жене и дјевојчице. Ова ревизија учинка се, уз подршку UN Women, планира имплементирати током 2023. године.