Predstavnik Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić – viši revizor za finansijsku reviziju, prisustvovao je seminaru na temu „Digitalizacija pružanja javnih usluga i administracije u opštinama” i šestom godišnjem sastanku EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Vilnjusu (Litvanija).

Seminaru je prisustvovalo preko 100 učesnika i stručnjaka iz više od 27 zemalja (Estonija, Izrael, Letonija, Litvanija, Severna Makedonija, Bugarska, Španija, Crna Gora, Poljska, Portugal, Republika Srpska, Albanija, Slovenija, Turska, Rumunija, Srbija , Slovačka, Moldavija, Ukrajina, Mađarska, Malta, Gruzija, Grčka, Azerbejdžan, Austrija, Finska, Hrvatska…).

Razmatrane su teme vezane za digitalizaciju javnih usluga u opštinama iz perspektive revizorske profesije i prezentovane su studije slučaja na ovu temu, da bi se potom vodile diskusije.
Tokom VI Godišnjeg sastanka EUROSAI TFMA Radne grupe razmatrane su aktivnosti i rezultati Radne grupe iz 2022. godine, kao i budući planovi i aktivnosti za 2023. godinu.

Imajući u vidu značaj revizije opština, a u cilju daljeg razvoja revizijske metodologije, razmjene najboljih praksi i iskustava, međunarodni značaj kao i doprinos unapređenju sistema revizija opština, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je 2016. godine postala članica ove radne grupe.