Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић – виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару на тему „Дигитализација пружања јавних услуга и администрације у општинама” и шестом годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Вилњусу (Литванија).

Семинару је присуствовало преко 100 учесника и стручњака из више од 27 земаља (Естонија, Израел, Летонија, Литванија, Северна Македонија, Бугарска, Шпанија, Црна Гора, Пољска, Португал, Република Српска, Албанија, Словенија, Турска, Румунија, Србија , Словачка, Молдавија, Украјина, Мађарска, Малта, Грузија, Грчка, Азербејџан, Аустрија, Финска, Хрватска…).

Разматране су теме везане за дигитализацију јавних услуга у општинама из перспективе ревизорске професије и презентоване су студије случаја на ову тему, да би се потом водиле дискусије.
Током VI Годишњег састанка EUROSAI TFMA Радне групе разматране су активности и резултати Радне групе из 2022. године, као и будући планови и активности за 2023. годину.

Имајући у виду значај ревизије општина, а у циљу даљег развоја ревизијске методологије, размјене најбољих пракси и искустава, међународни значај као и допринос унапређењу система ревизија општина, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је 2016. године постала чланица ове радне групе.