Viši revizor za finansijsku reviziju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić aktivno je učestvovao na panel diskusiji na temu „Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou“ u organizaciji Centara civilnih inicijativa koja je održana u Bijeljini 30.11.2022.godine.
Na panel diskusiji, učestovavao je Potpredsjednik Skupštine Grada Bijeljina, Načelnik odjeljenja za finansije Opštine Pale i Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske. Događaju su prisustovali i predstavnici iz 22 jedinice lokalne samouprave Republike Srpske.
Fokus diskusije primarno se zasnivao na realizaciji preporuka koje Glavna služba za reviziju daje provodeći finansijske revizije i revizije učinka i mehanizmima koji mogu obezbijediti povećanje stepena njihove provodivosti, a jedan od njih je lokalni parlamentarni nadzor.