Dana 13.02.2023. godine višem revizoru za reviziju učinka Bojanu Dragišiću i revizoru za finansijsku reviziju Snježani Savatić Banjac Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske godine uručeni su PESA-P sertifikati za revizore javnog sektora izdati od strane Razvojne inicijative Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI).

Kandidati su uspješno kompletirali sve propisane uslove stručne edukacije i stekli verifikaciju od strane INTOSAI kao revizori javnog sektora.

Glavni revizor Jovo Radukić je prilikom uručivanja sertifikata čestitao kandidatima i istakao da je ovo prvi put od osnivanja Glavne službe za reviziju da su njeni revizori prepoznati od strane INTOSAI što daje dodatnu dimenziju njihovom radu.

„Jako sam ponosan na naše kolege koji su prvi u Republici Srpskoj stekli ovaj sertifikat i sada služe kao primjer drugima da se i oni u budućnosti upuste u ovaj proces. Glavna služba za reviziju je u skladu sa svojim kapacitetima podržala njihovu stručnu edukaciju i nastaviće da to radi u budućnosti jer smatram da imamo još ljudi koji su itekako kompetentni da stanu rame uz rame sa revizorima iz cijelog svijeta“, istakao je glavni revizor.

U procesu sticanja sertifikata kandidati su imali pomoć od mentora Renate Čajić Kužet, rukovodioca Sektora za metodologiju, razvoj i kontrolu kvaliteta i Slađane Jagodić, viši revizor učinka, kao i kontinuiranu podršku od rukovodioca Sektora finansijske revizije Ljijlane Force i rukovodioca Sektora revizije učinka Milovana Bojića.

Zamjenica glavnog revizora Božana Trninić se pridružila čestitkama i iskoristila priliku da se zahvali kolegama koji su mentorisali kandidate tokom stručne edukacije, kao i rukovodiocima sektora finansijske i revizije učinka koji imaju jednu od ključnih uloga u razvoju revizorskog osoblja.