Дана 13.02.2023. године вишем ревизору за ревизију учинка Бојану Драгишићу и ревизору за финансијску ревизију Сњежани Саватић Бањац Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске године уручени су ПЕСА-П сертификати за ревизоре јавног сектора издати од стране Развојне иницијативе Међународне организације врховних ревизорских институција (INTOSAI).

Кандидати су успјешно комплетирали све прописане услове стручне едукације и стекли верификацију од стране INTOSAI.

Главни ревизор Јово Радукић је приликом уручивања сертификата честитао кандидатима и истакао да је ово први пут од оснивања Главне службе за ревизију да су њени ревизори препознати од стране INTOSAI што даје додатну димензију њиховом раду.

„Јако сам поносан на наше колеге који су први у Републици Српској стекли овај сертификат и сада служе као примјер другима да се и они у будућности упусте у овај процес. Главна служба за ревизију је у складу са својим капацитетима подржала њихову стручну едукацију и наставиће да то ради у будућности јер сматрам да имамо још људи који су итекако компетентни да стану раме уз раме са ревизорима из цијелог свијета“, истакао је главни ревизор.

У процесу стицања сертификата кандидати су имали помоћ од ментора Ренате Чајић Кужет, руководиоца Сектора за методологију, развој и контролу квалитета и Слађане Јагодић, виши ревизор учинка, као и континуирану подршку од руководиоца Сектора финансијске ревизије Љиљане Форце и руководиоца Сектора ревизије учинка Милована Бојића.

Замјеница главног ревизора Божана Трнинић се придружила честиткама и искористила прилику да се захвали колегама који су менторисали кандидате током стручне едукације, као и руководиоцима сектора финансијске и ревизије учинка који имају једну од кључних улога у развоју ревизорског особља.