U organizaciji Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske su u periodu od 10. do 13. oktobra boravili u studijskoj posjeti Beču (Austrija).

Predstavnici vrhovnih revizorskih institucija su posjetili Parlamentarnu budžetsku kancelariju Austrijskog Parlamenta, Revizorski sud Republike Austrije (koji obnaša i funkciju Generalnog sekretarijata Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju – INTOSAI), Razvojnu inicijativu INTOSAI-ja (IDI), Federalno ministarstvo finansija Republike Austrije, Gradsku upravu grada Beča i Federalnu kancelariju za upravljanje učinkom.

Generalni cilj ove studijske posjete je bio jačanje kapaciteta vrhovnih revizorskih institucija u regionu za pripremu i provođenje paralelne regionalne rodne revizije s glavnim fokusom na Cilj održivog razvoja 5 – Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice.

Predstavnici vrhovnih revizorskih institucija iz Bosne i Hercegovine i Srbije su imali priliku da nauče iz iskustva austrijskih relevantih aktera o mogućnostima uključivanja rodnih pitanja u procese revizije, implementiranja posebne rodne revizije i pripremanja za paralelnu reviziju u 2023. godini.

Studijska posjeta realizovana je u okviru regionalnog projekta UN Women „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu” (2020.-2024.).