Vrhovne revizorske institucije iz BiH, Srbije i Crne Gore su 24.02.2023. godine u Beogradu potpisale Sporazum o sprovođenju paralelne revizije učinka u sklopu Cilja održivog razvoja 5 – Rodna ravnopravnost. Sporazum je potpisan između Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Kancelarije za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Državne revizorske institucije Srbije i Državne revizorske institucije Crne Gore.

U skladu sa potpisanim Sporazumom vrhovne revizorske institucije će u toku 2023. godine provesti paralelnu reviziju učinka radnog naziva „Ostvarivanje rodne ravnopravnosti“ i po okončanju revizije objaviti vlastite izvještaje. Predmetna revizija učinka će se provoditi u skladu sa vlastitim zakonodavstvima i mjerodavnim smjernicama Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju (INTOSAI).

“Potpisivanje ovog Sporazuma je prilika da produbimo našu saradnju, unaprijedimo revizorsku profesiju i poboljšamo revizorsku paksu, razmijenimo iskustva i međusobno odmjerimo dostignuti nivo naših vještina i kompetencija u domenu revizije učinka. Obzirom da nijedan revizorski izvještaj, pa ni ovaj, nije svrha sam sebi, vjerujem da će vlade u našim zemljama prepoznati i u našem izvještaju naći elemente koji će doprinijeti ili dati novu vrijednost u oblasti rodne ravnopravnosti i učiniti da žene i djevojčice budu vidljivije i prepoznatljivije u našem društvu”, istakao je glavni revizor Jovo Radukić prilikom potpisivanja Sporazuma.

Paralelna revizija se provodi uz tehničku podršku UN Women, u okviru regionalnog programa „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost – ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu” (2020.-2024.) koji finansira Švedska, dok ulogu koordinatora između potpisnica Sporazuma ima Državna revizorska institucija Republike Srbije.

Sporazumu je prethodio intenzivan period jačanja kapaciteta revizorskih timova, razmjene iskustva i dobrih praksi iz regije, kao i redovnih konsultacija u procesu definisanja tema i ciljeva revizije, čime su se stekli uslovi za provođenje ove revizije u okviru regionalne inicijative.