Врховне ревизорске институције из БиХ, Србије и Црне Горе су 24.02.2023. године у Београду потписале Споразум о спровођењу паралелне ревизије учинка у склопу Циља одрживог развоја 5 – Родна равноправност. Споразум је потписан између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, Канцеларије за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине, Државне ревизорске институције Србије и Државне ревизорске институције Црне Горе.

У складу са потписаним Споразумом врховне ревизорске институције ће у току 2023. године провести паралелну ревизију учинка радног назива „Остваривање родне равноправности“ и по окончању ревизије објавити властите извјештаје. Предметна ревизија учинка ће се проводити у складу са властитим законодавствима и мјеродавним смјерницама Међународне организације врховних институција за ревизију (ИНТОСАИ).

“Потписивање овог Споразума је прилика да продубимо нашу сарадњу, унаприједимо ревизорску професију и побољшамо ревизорску праксу, размијенимо искуства и међусобно одмјеримо достигнути ниво наших вјештина и компетенција у домену ревизије учинка. Обзиром да ниједан ревизорски извјештај, па ни овај, није сврха сам себи, вјерујем да ће владе у нашим земљама препознати и у нашем извјештају наћи елементе који ће допринијети или дати нову вриједност у области родне равноправности и учинити да жене и дјевојчице буду видљивије и препознатљивије у нашем друштву”, истакао је главни ревизор Јово Радукић приликом потписивања Споразума.

Паралелна ревизија се проводи уз техничку подршку УН Wомен, у оквиру регионалног програма „Трансформативно финансирање за родну равноправност – ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на Западном Балкану” (2020.-2024.) који финансира Шведска, док улогу координатора између потписница Споразума има Државна ревизорска институција Републике Србије.

Споразуму је претходио интензиван период јачања капацитета ревизорских тимова, размјене искуства и добрих пракси из регије, као и редовних консултација у процесу дефинисања тема и циљева ревизије, чиме су се стекли услови за провођење ове ревизије у оквиру регионалне иницијативе.